Gebruiksvoorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VAKANTIE-MARCHE.NL eigendom van WEBAF TECHNOLOGY SAGL P.Iva CHE-221.451.964

De TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL bevatten tal van webpagina's beheerd door WEBAF TECHNOLOGY SAGL.

De vermelde websites die onderhevig zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, worden u aangeboden op voorwaarde dat u de hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen zonder wijziging accepteert. Het gebruik van de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VAKANTIE-MARCHE.NL door u geeft aan dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VAKANTIE-MARCHE.NL en WEBAF TECHNOLOGY SAGL behouden zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, Websites worden aangeboden te wijzigen. HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL, inclusief maar niet beperkt tot de kosten die samenhangen met het gebruik van de Websites zelf.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL kan links naar andere websites bevatten ("Gelinkte Sites" - "Gelinkte Sites").

WEBAF TECHNOLOGY SAGL heeft geen controle over de gelinkte sites / sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites / sites,
inclusief maar niet beperkt tot elke link op een gekoppelde site / gekoppelde site, of enige wijziging of update van een gekoppelde site / gekoppelde site.
TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL en WEBAF TECHNOLOGY SAGL zijn niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van overdracht vanaf een Gelinkte Site. TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL verstrekken deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van WEBAF TECHNOLOGY SAGL van de betreffende site noch van enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor uw gebruik van de websites van TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL, de gebruiker garandeert WEBAF TECHNOLOGY SAGL dat hij geen gebruik zal maken van de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL voor doeleinden die illegaal zijn of verboden door deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Het is verboden om de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL om de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM te beschadigen, onbruikbaar te maken, te overbelasten of in gevaar te brengen. HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VAKANTIE-MARCHE.NL en elke andere site van WEBAF TECHNOLOGY SAGL of het gebruik en genot van de Websites door derden verstoren. U mag op geen enkele manier materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of verstrekt via de WEBAF TECHNOLOGY SAGL-websites.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL kunnen prikborddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina's, agenda's en / of andere communicatiediensten of berichten bevatten die zijn gemaakt om de gebruiker in staat te stellen te communiceren met anderen. Onderwerpen of met een groep (gezamenlijk "Communicatiediensten"), gaat u ermee akkoord de Communicatiediensten alleen te gebruiken om berichten en materiaal te plaatsen, verzenden en ontvangen die geschikt zijn en gerelateerd zijn aan de specifieke Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, bij het gebruik van een communicatiedienst, gaat u ermee akkoord om:

WEBAF TECHNOLOGY SAGL is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. WEBAF TECHNOLOGY SAGL behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. WEBAF TECHNOLOGY SAGL behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

WEBAF TECHNOLOGY SAGL behoudt zich het recht voor om te allen tijde alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materiaal geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen. , naar eigen goeddunken van WEBAF TECHNOLOGY SAGL.

Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van uw persoonlijke gegevens of die van uw gezinsleden in een communicatiedienst. WEBAF TECHNOLOGY SAGL heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en bijgevolg wijst WEBAF TECHNOLOGY SAGL uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de Communicatiediensten en voor handelingen die voortvloeien uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, woordvoerders HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL en WEBAF TECHNOLOGY SAGL, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van WEBAF TECHNOLOGY SAGL.

Materiaal dat op een communicatiedienst wordt gepubliceerd, kan onderworpen zijn aan beperkingen met betrekking tot het gebruik, de reproductie en / of
verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal downloadt.

MATERIALEN GELEVERD AAN TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL OF GEPLAATST OP EEN WEBAF TECHNOLOGY SAGL WEBSITE

WEBAF TECHNOLOGY SAGL claimt geen eigendomsrechten op de materialen die door de gebruiker aan TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE,
VACANTIE-MARCHE.NL (inclusief opmerkingen en suggesties) of verzonden, geüpload, ingevoegd of gepresenteerd door de gebruiker op een website of aanverwante dienst van TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL (gezamenlijk "Inzending").

Door de inzending te verzenden, uploaden, invoegen, verstrekken of indienen, garandeert de gebruiker echter TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE,
VACANTIE-MARCHE.NL, WEBAF TECHNOLOGY SAGL aan de noodzakelijke gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders, toestemming om de Inzending van de gebruiker te gebruiken in verband met de uitvoering van hun internetactiviteiten, inclusief, zonder beperking, het recht om: kopiëren, verspreiden, verzenden, openbaar weergeven , openbaar uw inzending uitvoeren, reproduceren, wijzigen, vertalen en opnieuw formatteren; en plaats uw naam in verband met een dergelijke inzending.

Er wordt geen vergoeding betaald voor het gebruik van de Inzending.

WEBAF TECHNOLOGY SAGL is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag elke Inzending op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen.

Door de Inzending in te dienen, te uploaden, in te voegen, te verstrekken of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u de eigenaar bent of anderszins beschikt over alle rechten op een dergelijke Inzending zoals beschreven in deze sectie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die nodig zijn om te verstrekken, verzenden, uploaden, invoegen of dien de inzendingen in.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE TURISMOMARCHE.COM WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. DE VERVATTE INFORMATIE IS ONDERWORPEN AAN PERIODIEKE WIJZIGING. TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL, WEBAF TECHNOLOGY SAGL EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DE WEBSITES VAN TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL TE ALLEN TIJDE. SUGGESTIES ONTVANGEN VIA DE WEBSITES TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL MAG NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN EN HET IS NOODZAKELIJK OM EEN GESCHIKTE PROFESSIONAL TE RAADPLEGEN VOOR SPECIFIEK ADVIES OP UW BEHOEFTEN.

TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL, WEBAF TECHNOLOGY SAGL EN / OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID, TIJDIGHEID, SOFTWARE EN NAUWKEURIGHEIDSINFORMATIE VAN DE GRAFIEK. COM-WEBSITE, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL, WEBAF TECHNOLOGY SAGL VOOR ELK DOEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. TURISMOMARCHE.COM EN / OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS ONDER DEZE OVEREENKOMST WIJZEN ELKE GARANTIE EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN ONVOORWAARDEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN GEEN GEVAL TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL EN / OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS KUNNEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, MORELE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, OF VERBONDEN MET, HET GEBRUIK OF BEDIENING VAN DE TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, WEBSITES HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL, MET VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITES VAN TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM TE GEBRUIKEN HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL OF GERELATEERDE DIENSTEN, DE LEVERING OF HET NIET VERLENEN VAN DE DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCT, SERVICE EN GERELATEERDE GRAFIEK VERKREGEN VIA DE WEBSITES, OF IN ELK GEVAL DAT VOORTVLOEIT UIT DE WEBSITES TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL, ZIJN DERGELIJKE SCHADE OP BASIS VAN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMIDDELEN, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS
TURISMOMARCHE.COM OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS ZIJN OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN / JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE TURISMOMARCHE.COM WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE TURISMOMARCHE.COM WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT: [e-mail beveiligd]

EINDE / BEPERKING VAN TOEGANG

TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL, WEBAF TECHNOLOGY SAGL behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang van de gebruiker tot de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM Websites te beëindigen, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL en aanverwante diensten of een deel daarvan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving. ALGEMEEN Voor zover wettelijk toegestaan, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de Italiaanse staat.

Het gebruik van de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE,
VACANTIE-MARCHE.NL is niet bevoegd in enig rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf, nakomt. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, websites geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en WEBAF TECHNOLOGY SAGL. HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACATURE-MARCHE.NL.

De uitvoering door TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL, WEBAF TECHNOLOGY SAGL van deze overeenkomst is onderworpen aan de huidige wetten en juridische procedures, en geen enkel deel van deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van WEBAF TECHNOLOGY SAGL om te voldoen aan overheids-, gerechtelijke en handhavingsverzoeken van de wet of verzoeken met betrekking tot het gebruik, door de gebruiker, van de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM Websites, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL of informatie verstrekt of verzameld door TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL, WEBAF TECHNOLOGY SAGL voor dergelijk gebruik. In het geval dat enig deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die hierboven zijn uiteengezet, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarde geacht te zijn vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling die het dichtst bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling komt en de rest van de overeenkomst van kracht blijft.

Tenzij anders vermeld, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en WEBAF TECHNOLOGY SAGL met betrekking tot de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL en vervangt alle eerdere of hedendaagse mededelingen en voorstellen, hetzij in elektronische, mondelinge of schriftelijke vorm, tussen de gebruiker en WEBAF TECHNOLOGY SAGL met betrekking tot de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM Websites, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACATURE-MARCHE.NL.

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en alle communicatie die in elektronische vorm wordt verstrekt, is toelaatbaar in juridische of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate onder dezelfde voorwaarden als andere commerciële documenten en archieven die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Italiaans worden ingevuld.

KENNISGEVINGEN MET BETREKKING TOT AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK:

Alle inhoud van de TURISMOMARCHE.COM, MARCHETRAVELLING.COM, HOLIDAYSMARCHEITALY.BE, URLAUBINDENMARKEN.DE, VACANTIE-MARCHE.NL zijn: Copyright (c) 2015-2020 en / of haar gerelateerde leveranciers. Alle
alle rechten voorbehouden.

GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN

De werkelijke bedrijfs- en productnamen die hierin worden genoemd, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

De bedrijven, organisaties, producten, mensen en evenementen die als voorbeeld in deze overeenkomst worden genoemd, zijn fictief. Het is niet bedoeld
associatie met echte bedrijven, organisaties, producten, mensen of evenementen.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden.

Laat een reactie achter

Il tuo indirizzo email non Sarà pubblicato.